Knižnica poviedok


Vitajte na rozcestníku k poviedkam resp. fanfiction, ktoré kedysi písali aktívni užívatelia komunity Buffy a Angel. Fan fiction, tiež fanfiction alebo fan-fiction, je literárne dielo vychádzajúce primárne z diela už existujúceho a napísané jeho fanúšikmi. Dielom, na ktorom je fan fiction vystavané a ktoré sa označuje tiež ako canon či kánon, je často krásna literatúra, ale tiež napríklad film, televízny seriál či komiks. V našom prípade existovali rôzne druhy Fanfiction, ktoré popisovali vzťahy Buffy, Angela, Spika, Dawn, atď. a vytvárali rôzne alternatívne verzie a konce našich seriálov, pričom je dôležité si uvedomiť, že väčšina fanfiction vychádzala priamo zo seriálu.

  • Zoznam poviedok
  • Zoznam autorov
  • Neznámi autori
  • Básne
  • Zaujímavosti
  • Komiksy


  • Pokiaľ ste aj autorom tejto poviedky, alebo básne alebo akéhokoľvek obsahu, boli by sme veľmi radi, keby ste sa nám ozvali, aby sme vás k tej danej poviedke mohli priradiť. Pokiaľ sa ale rozhodnete, že ako autor so zverejnením svojej poviedky na týchto stránkach nesúhlasíte - budeme rešpektovať vaše želanie a túto poviedku stiahneme.

    Chceme zdôrazniť, že v žiadnom prípade nám nejde o porušenie autorských práv tretích strán, ale o vytvorenie akejsi spomienky, ktorá pretrvá ešte aj po ďalšie roky. Tento portál nevytvára žiaden zisk ani tieto poviedky nevydáva za svoje autorstvo. Pri každej z poviedok uvádzame pôvodný zdroj, odkiaľ sme poviedku čerpali.