Vzpomínam si

Informácie o poviedke:Poviedky sme za účelom archivácie materiálov prevzali na tieto stránky z aktívneho blogu o Buffy a Angelovi na adrese: www.slayer-vampire.blog.cz. Prevzali sme ju preto aj na tieto stránky, aby neupadla do zabudnutia.

Je chladná jiskřivá noc. Buffy je na své obvyklé hlídce, nejednou uslyší z poza keřů podivné zvuky, kdosi jí sleduje. ,,Tak ty si myslíš, že mě zakousneš k obědu?" řekne tiše a pro sebe aby jí nikdo neslyšel a vytáne z kabátu kolík... vydá se kupředu za těmi zvuky. Přijde k tomu místu nikdo tam není, je děsivé ticho. Buffy se rozhlíží, koncentruje se, snaží se vycítit to co jí sledovalo. Najednou se šibalsky pousměje, na tváři se jí vykouzlily ďolíčky. Otočí se a před ní stojí Angel. ,,Nevylekal jsem tě?" zeptal se starostlivě. Buffy nasadí ten svůj drsný a odtažitý pohled ,,Ne...no možná jen na malou chviličku" skloní hlavu, Angel k ní přijde, váhavě k ní natahuje ruku, ale hned jí dá rychle dolů. ,,Přišel jsem ti pomoct, jestli jí teda potřebuješ?" řekne tichým, ustaraným hlasem a zároveň smutným hlasem. ,,Mám jí potřebovat? Tvůj kámoš ti to snad zase řekl?" vyhrkne ublíženě Buffy. ,,Ne! Já...já nevím to mi řekni ty" na malou chviličku je ticho ,, Ne Buffy... tu pomoc potřebuji já..." Buffy se na něj udiveně podívala ,,...Doyle...on...on je mrtvý. Včera potom když si odešla, včera večer..." Buffy se mu smutně zadívá do očí. ,,Ou promiň. To mě mrzí! Co se... stalo? " Angel skloní hlavu a tiše řekne,, Byl hrdinou!". Po tom co to řekl zavládlo ticho. Buffy k Anglovi pomalu přistoupila a tak trochu ho nemotorně objala. ,,Pojď ke mě domů, nikdo tam teď není" navrhla mu Buffy. Angel přikývl a smutným hlasem dodal ,,Dobře"Došli do Buffyina domu, celou cestu mlčeli, sem tam se podívali na hvězdnou oblohu nebo sobě do očí. Angel byl dost zdrcen jak Doylovou smrtí, tak tím dnem, tím samým dnem, kdy byl živ a kdy byl s Buffy, tím dnem kdy oba dva cítili tlukot jeho srdce, když byl se svou láskou a tím dnem kdy to všechno ztratil. Buffy otevřela dveře, vešla do domu, podívala se na Angela ,,Proč nejdeš dál, jsi pozvaný" Angel se na ni se slzami v očích podíval, snažil se je zadržet...vešel. ,,Dáš si něco?" Angel se na ni podíval ,,Ne...já..." ,,Upír! Jasně" Angelovi vyhrkla z oka slza. Přímá rána do otevřené krvácející rány! ,,Tady posaď se" řekla ustaraně Buffy a ukázala na sedačku, vzala Angela za ruku a oba se posadili. ,,Podívej se na mě!" Angel to udělal, Buffy mu setřela tu slzu z tváře. ,,Chceš si o tom promluvit?" zeptala se ho tichým hlasem. ,,Snažil jsem se, ale málo...MARNĚ!" ,,Né to neříkej, nemůžeš za to! Byla to jeho volba ne?" ,,Asi jo..."odpoví váhavě ,, ale měl jsem to být já..." dodá. Najednou je vyruší cinkání klíčů ,,Buffy?!Jsi tu?" Ten nechtěný host je Alex ,,Alexi co tu děláš? vyskočí Buffy z pohovky. Alex se na ni zvláštně podívá ,,Co šílíš Buff..." zarazí se, strnule se zadívá na Angela, ale rychle se vzpamatuje a vyhrkne ,,Co ten tu ksakru dělá!!????! " ,, Alexi uklidni se"Angel je sleduje skočí jím do řeči ,,Ne to je dobrý já půjdu, neměl jsem sem chodit, byla to chyba" ,,Přesně tak vypadni!" ,,Ne ty tu zůstaneš! Alexi můžeme si promluvit o samotě?" ,,Jasně" řekne otráveným hlasem Alex. ,,Angele posaď se, hned přijdu" řekla Buffy, Angel přikývl. Buffy s Alexem jdou do kuchyně. Alex Buffy chytil za ruku, ona sebou trhla ,,Co tu dělá?" ,,Pusť mě, chováš se jak malej...!" ,,Já se chovám jak malej? Já? Vážně? Ty za nim jedeš jenom, abys mu řekla co ho to popadlo, že tě chránil a že se chceš od něj držet dál a při tom všem ho tady necháš sedět na gauči?" ,,Zemřel mu přítel, neměl za kým jiným jít!..." najednou zaklaply dveře ,,Angele!" pomyslela si Buffy.....

.... Rozběhla se ke dveřím, možná by to ani jindy neudělala, ale najednou cítila takový nepopsatelný pocit. Hlodal jí pobízel kupředu, jakýsi druh deja vi. Ten pocit, že ho bezmocně ztrácí a nemůže s tím vůbec nic dělat, pocit bezmoci, beznaděje. Ale tenhle, tenhle byl jiný, silnější než kdy jindy. Než tehdy kdy odešel...tehdy po Povýšení! ,,Angele! " vykřikla, vyběhla ze dveří, ale bylo pozdě, už tam nebyl, zmizel ve stínech, tak jak to umí jen on. Neviděla ho, ale on viděl jí, stál na jedné ze střech schovaný za podkrovním oknem. Ale Buffy to nevzdala, vešla do domu, rychle popadla kabát z věšáku, který tím spadl a rozeběhla se ho hledat. Zatím co ona byla tu malou chvilinku v domě, on byl už o dva bloky dál. Se srdcem bolavým a rozervaným bloumal v temných uličkách, v těch stejných co ona po jeho odchodu. Cítil to, cítil v nich ten zármutek. Procházel kolem autobusové zastávky té, kterou odjížděla. On... to cítil to co se tam všude dělo...v duši. Jakobyta místa vyprávěla jejich nikdy nekončící příběh.Ta samá chvíle, jiné místo. Buffy je poblíž Bronzu hledá ho. Bloumá v uličkách s tím tíživým pocitem. Najednou se jí zamotá hlava, v myšlenkách jí proběhne cosi rozmazaného, pohled na stromy, slunný den, jakási silueta muže... už je to pryč. Buffyino srdce se náhle rozbušilo, buší tak silně že by ho mohl slyšet i pouhý člověk, který by stál vedle ní. ,,Co to bylo?" ptá se sama sebe, nechápajíc co se to právě stalo. Vnitru jí hlodá pocit, který si neumí vysvětlit. Opře se o kolena, nadechne se a pak hluboce vydechne, dřív než se stačí zvednout na ní ze střechy skočí tři upíři. Shodí Buffy na zem, z kapsy jí vypadne kolík. Jeden z těch upírů Buffy chytí za krk. Při tom jí strhne křížek. Buffy ho hlavou praští do jeho. Upír lehce odskočí, zrazu na ní skočí další dva. Ztrácí nad bojem kontrolu, kterou neměla už od začátku. Buffy zakřičí, jeden upír jí bodl nožem, zakřičí znovu, jiný jí kousl do ruky. Angel ty výkřiky zaslechl, rozeběhl se za nimi. Skáče ze střechy na střechu, pospíchá ke své lásce. Musí jí pomoct, nesmí jí znovu ztratit. Buffy je zase mimo, opět ten předchozí pocit a záblesky čehosi co jí připadá jako vzpomínky. To co viděla před tím se začíná vyjasňovat, už vidí že ten muž je Angel, už vidí to jak jde slunečným dnem. Zatím co Buffy se ztrácela ve své mysli, Angel jí našel, odtrhnul od ní dva upíry najednou,srazil je k sobě hlavami. Ten třetí Buffy pustil na zem....začíná se vzpamatovávat. Angel už rozprášil jednoho z nich, toho co Buffy kousl. Další dva mlátil na střídačku. Buffy se pomalu zvedala ze země, chytla se za břicho, podívala se na svou zakrvácenou ruku, pak zvedla hlavu, uviděla Angela, jak ztrácí i on kontrolu. Zvedla se, popadla kolík, co jí předtím vyrazili. Rozmáchla se a probodla jednoho z upírů, ten druhý jí odhodil, Buffy přistála v rohu uličky. Chtěl jít po ní, ale to byla jeho osudová chyba, ve chvíli kdy se ten upír otočil k Angelovi zády, sebral kolík a probodl i jeho. Potom co dopadla na zem i ta poslední částečka prachu upustil Angel kolík na zem a padl k Buffy na kolena. ,,Jsi v pořádku?" Zeptal se starostlivě ,, Jo už mi je líp" zvedne hlavu a podívá se na něj. ,,Můj křížek" řekne a ukáže rukou do rukou ke zdi. ,,Jo podám ti ho počkej chviličku" natáhne se pro něj a chytne ho tak, aby ho nepopálil. ,,Tady je. Vážně ti je líp?" ,,Jo..." ,, Odvedu tě domů, ano?" ,,Děkuju" na chvilku se odmlčí ,,Buffy, moc mě to mrzí, tohle jsem nechtěl. Jen co tě odvedu odjedu a ty mě už nebudeš muset vidět, už tě neohrozím" Buffy zvedne hlavu a podívá se mu do očí ,,Ale já tohle nechci" ,,Chceš... přece jsi mi to sama řekla!" Buffy si povzdechne ,,Vždyť víš... víš , že jsem to tak nemyslela" ,,To je jedno" podá jí ruku aby jí tím pomohl vstát. ,,Opři se o mě" ,,Nechci" odvětí Buffy. A pokusí se jít sama, zaškobrtne a málem spadne, Angel jí naštěstí chytí. ,,Díky" ,,Alespoň něco jsem udělal správně!" řekne smutným hlasem Angel.,,Tak jsme tady" ,,Jo to jsme!" řekne sarkasticky Buffy. ,,Otevřu dveře" Když otevřel dveře v obýváku byla nastoupena skoro celá parta. ,,Pojď... opatrně" ,,Já vím! Nechtěl si náhodou jít?" řekne vztekle Buffy ,, Buffy pros..." zarazí se, když zjistí, že je tam skoro celá parta. Giles s Alexem stojí se založenýma rukama, Dawn sedí na pohovce s Anyou. V místnosti je velké ticho. Alex zakašle, Buffy si jde sednout, Angel jí chce pomoc, chce jí podepřít Buffy, však máchne rukou, aby ho odehnala. Giles Buffy pomůže, aby neupadla ,,Dawn běž pro lékárničku, je v kuchyni!" pobídne jí Giles. ,,Jo Dawn radši by si pro ni měla jít" dodá Alex. Najednou Anya vstane a praští Alexe do přes rameno. ,,Auuu" zamumlá Alex. Anya si jde znovu sednout vedle Buffy. Dawn přijde z kuchyně s mísou vody ,,Tady je nějaká voda, na umytí té krve" ,,Že by si dostal po cestě hlad" řekne naštvaným hlasem Alex. ,,Myslím,že by si měl odejít Angele! vyhrkne Giles. ,,Jo radši půjdu" řekne smutným hlasem Angel. Už se otáčí, když se najednou Buffy lehce chytí za hlavu a omdlí. ,,Buffy!" hromadně zakřičí. Angel, Giles, Alex i Dawn k ní přiběhnou. ,,Buffy?" řekne Angel ,,Buffy slyšíš?? Co je ti?" vydá ze sebe Dawm se strachem v hlase o svou starší sestřičku. ,,Dawn tu lékárničku! Pospěš si!" zakřičí Giles. Angel Buffy podepírá hlavu a objímá ji. ,,Měl bys jít Angel" řekne Alex. ,,Nikam nepůjdu, dokud nezjistím co je s Buffy!!" řekl s odhodlaným výrazem na tváři Angel. ,,Dobrá" odpověděl mu na to Giles.


....Buffy leží s Angelem v posteli ,,Je to jako sen. Jsi člověkem jen chvilku a už si pochutnáváš na karamelové zmrzlině se svou dívkou v posteli" Olízne čokoládu namočenou v burákovém másle. Angel si nabere lžíci zmrzliny ,,Miluju jídlo!" řekne Angel. ,,Já taky!" usměje se a odpoví Buffy. ,,Proč jsi mi neřekla o zmrzlině dřív?" řekne a strčí si tu lžíci plnou zmrzliny do pusy ,,Myslela jsem si, že by sis..." Všechno se rozmaže, Buffy se začne probírat. ,,Co? Co se to? Děje?" promne si oči. ,,Jsi v pořádku?" ,,Buffy?" ,,Co to bylo?" hlasy jejích přátel splývají v jeden. Je dezorientovaná, snaží se poskládat ty střípky do sebe tak aby to všechno zapadlo, ale nejde to. ,,Karamelová zmrzlina" zamumlá Buffy. V Angelovi to hrkne ,,Bože" zašeptá si pro sebe. ,,Co? Ty chceš zmrzlinu?" zeptá se váhavě Anya. ,,Ne...já...já nevím." všichni se na Buffy nechápavě podívají. ,,Buffy jsi v pořádku?" zeptá se Dawn. ,,Něco...sem... " zavrtí hlavou ,,Ale nic, je mi fajn... Nic se neděje!" Alex srazí ruce k sobě a při tom tleskne. ,,No tak to můžeš jít Angele!" ,,Asi jo" řekne smutným hlasem. ,,Ne počkej!" zakřičí Buffy. Angel se otočí a podívá se jí smutně do očí ,,Ne… já musím" ,,Vždyť sis chtěl promluvit" Alex jim skočí do řeči ,,Když chce jít tak ať jde" řekne odhodlaným hlasem. ,,Jo má pravdu, já půjdu!" přikývne Angel. Vezme si kabát, který si při příchodu sundal. Obleče si ho a jde ke dveřím. Na Buffy přišel zase ten pocit, zase to motání hlavy a tentokrát menší křeč v břiše. V hlavě jí už zase proběhlo cosi rozmazaného. Hodiny, které ukazují minuty do deváté, taky cítí nesmírný smutek, vidí cosi červeného s nějakým vzorem.Angel už vykračuje nohou ze dveří, Buffy se rychle zvedne, všichni jí uhnou, podívá se na Angela a řekne ,,Nikdy nezapomenu!" Angel se strnule otočí a podívá se na Buffy. ,,Něco... nemůžu si vzpomenout." řekne Buffy, v tu chvíli si Angel oddychne, otočí se k Buffy zády a odchází. Přichází další nával, Buffy se chytne za hlavu, parta se na Buffy zděšeně podívá, Angel už je před domem. Buffy se ve své mysli ztrácí. To co viděla před tím se vyjasňuje už ví že to červené jsou její šaty, a že ty hodiny byli v Angelově bytě. Vybavuje se jí skoro všechno z toho dne, už ví, že to nebylo pouhých pět minut, ale celý den co s ním strávila, už ví že Angelovi bilo srdce, že byl živí. Vzpomíná si úplně na všechno. Buffy zvedne hlavu a zakřičí ,,Angele!!!" Vyběhne z domu na ulici a zakřičí ,,Vzpomínám si! Nikdy na tebe nezapomenu!" Angel se otočí Buffy k němu běží. ,,Já si to všechno pamatuju!" ,,Buffy..." řekne zoufalým hlasem Angel. ,, Ne my nemůžeme, ne my ne!" ,,Ale ano...my už můžeme!" Angel jí obejme, jako tehdy ,,No tak zamysli se! Proč bych si to jinak pamatovala?" ,,No...já..." ,,My už můžeme Angele!" řekne Buffy se slzami v očích Angelovi.

.. ,,Už můžeme! Máme být spolu!" řekla odhodlaným hlasem Buffy a při tom jí stékala slza po tváři a rtech. Parta je z toho co viděla dočista mimo. ,,Může mi někdo říct, co se tady právě stalo?" řekl Alex. ,,Myslím, že nám něco uniklo" dodala Anya. ,,Dawnie, za- zavolej prosím Willow, ať přijede co nejdřív." řekl Giles s menším koktáním v hlase. ,,Dobře. A co jí mám říct?" ,,Jen, ať přijede" ,,Dobře" řekla Dawn a namířila si to směr kuchyň. Ostatní dál stáli ve dveřích a sledovali Angela s Buffy. Ti dva tam jen v objetí stáli a mlčeli. ,,O jde? Dawn co se děje?" ozve se hlas z telefonu. ,,Willow prosím prostě jen přijeď! Děje se tu něco… přijeď." ,,Dobře" odpoví Willow.Giles se rozhodl, že se za nimi vydá, aby zjistil co se děje ,,Já to nevydržím, chci vědět o co jde" ,,Vážně tam chcete jít?" zeptá se Alex ,,Jo bejt váma tak je neruším." na to navázala Anya. Vyčistil si své brýle a odhodlaně vyšel. Naneštěstí se přiřítila Willow. Buffy s Angelem se od sebe odtrhli, místo objetí se chytli za ruce. Wilow kvapem vylezla z auta. ,,Co se děje?" zeptá se naléhavě. ,,Co tu dělá Angel?" pokračuje ,,A proč oba pláčou? A co se stalo Buffy? Proč je tak zmlácená? " Willow mluvila opravdu rychle skoro až hystericky. ,,To nevíme" odpoví Giles ,,Jo tady pan tejemnej přijel… No a sama to vidíš" řekne sarkasticky Alex. ,,Pojďme do domu" všichni se na Buffy udiveně podívali. ,,Tam vám to vysvětlíme" ,,Jo to je dobrý nápad!" řekne Dawn.Vešli do domu. Angel pomohl Buffy sednout. Dawn jí donesla z kuchyně led na bouli co měla na čele od napadení upírů. ,,Můžete začít?" teptala se Willow. Buffy s Angelem si vyměnili pohledy, Angel se na Buffy pousmál na znamení, že je to v pořádku a ať začne. ,,Jak víte tak sem před dvěma dny jela do L.A." začala Buffy, Alex jí do toho skočil ,,Přeskoč tam, kde vysvětluješ co se dneska stalo" řekl pevným hlasem. Buffy se na něj podívala ,,Prosím!" dodal Alex. Buffy se spokojeně podívala a spustila ,,No tuhle část mám trochu mlhavou..." ,,Povím to za tebe"řekl Angel.

,Když Buffy přijela..." odmlčel se ,,...tak nás napadl démon jménem Mohra..." Giles mu do toho skočí. ,,Démon Mohra?" zeptal se udiveně Giles. ,,Jo!" odpověděl na dotaz Angel. Giles se zvedl z křesla a šel do kuchyně. Angel pokračoval ,,Má a Mohrova krev se smíchala, najednou byl záblesk a..." zaváhal ,,...pak už mi bilo srdce. To je vše!" dořekl Angel velmi tichým a smutným hlasem. Všichni na něj vyjeveně zírali v jejich očích byl vidět i malý kousek lítosti. ,,To je všechno? A-a-a jak je to možný?" řekl udiveně Alex. ,,Říká pravdu!" skočil jim do řeči Giles, který právě vycházel z kuchyně s jakousi knihou. Celá parta se na něj podívala. Alex se podíval na Angela a nevěřícně a s frajerským postojem mu řekl ,,Ale Buffy hned přijela! Jak nám chceš vysvětlit tohle?" Buffyina hlava poklesla, po tváři jí stekla slza. Angel smutně zvedl hlavu a s těžkostí v hlase odpověděl ,,Já-já vrátil čas! Vzal sem vše zpět. Aby Buffy mohla žít!". Alex nevěřil tomu co slyší, byl dost zmatený. Všichni se báli zeptat co se stalo! Nakonec se odhodlala Anya ,,Co se jí stalo?" zeptala se váhavě. ,,Nic, ale stalo by se! Řekli mi to!" ,,Kdo?" zeptala se Willow. Angel řekne tiše ,,Mohra a Věštci" ,,Věštci? Kdo to je? zeptá se Willow. ,,Aaa s jedním sem chodila. Byl hroozně nudnej. Pořád mluvil o čase. Jak je pomíjivej a další bla bla bla!" řekne Anya, Alex se na ni naštvaně podívá ,,S kým žes to chodila?" vybreptne Alex. ,,Ale zlato ty si lepší. Ve všem." řekne a chtivě se na něj podívá. Willow do Anyi šťouchne. ,,Takže si žil? A to se vším všudy?" zeptala se Willow. Angel se skloněnou hlavou odpověděl ,,Jo se vším." Místností se rozlehlo lítostné ticho. Alexovi to vše opožděně dojde ,,Ouu aha! Ouu!!!?" ale dál raději mlčí.

....Angel Buffy pobýdne, ať si jde lehnout. ,,Já nechci teď jsem potřebná tady!" odvětí mu Buffy. ,,Měla by si ho poslechnout! Potřebuješ být odpočinutá. A tady nic nezmůžeš." řekne Giles ,,Mají pravdu" dodá Dawn ,,Poslechni je!". ,,Já nechci! Co když..." zarazí se, Angel k ní přijde a obejme jí. ,,Pojď" řekne tiše ,,Doprovodím tě do tvého pokoje". Vydají se ke schodům, u kterých stála Anya s Willow, které jim uhnuly z cesty, aby mohli projít. Willow Angela lehce zastavila rukou a starostlivě řekla ,,Postarej se o ní!" ostatní na se na ně dívají. Angel přikývl hlavou na znamení souhlasu.
Buffy s Angelem zašli za roh. ,,Co budeme dělat?!" zeptala se Dawn. ,,Netuším" odvětil Giles. ,,Možná by sme se mohli pokusit o nějaké paměťové kouzlo." navrhla Willow. ,,Ne! To není dobrý nápad. Ty když kouzlíš tak se vždycky něco stane." namítne Anya. ,,Nerad to říkám, ale Anya má pravdu!" přitaká Giles. ,,Díky!" řekne překvapeně, radostně a s úsměvem na rtech Anya a podívá se na Alexe. ,,Dá si někdo něco k snědku?!" zeptá se Alex, celá parta se na něj podívá ,,Když jsem nervózní tak mám hlad! Fakt si nikdo nic nedá? ". ,,Objednej pizzu! Bude to dlouhá noc!" odpoví mu na to Dawn a sedne si na gauč.
Buffy s Angelem jsou v pokoji, zatím jen mlčeli. Je pochopitelné, proč jim není do řeči, jejich srdce jsou rozervaná na kusi a právě tomu se Angel snažil předejít! Té bolesti co právě teď Buffy cítí. ,,Nemám jít vedle, aby ses mohla převléct?" zeptal se Angel jako pravý gentleman. ,,Jak chceš!" řekne Buffy s nepřítomným výrazem ve tváři. ,,Dobře počkám venku" řekne Angel tiše ,,Tak fajn" odpoví Buffy. Angel odešel z pokoje, Buffy začala brečet. Chvilinku nehybně seděla a nechala stékat ty slzy, jednu po druhé. V hlavě jí probýhali vzpomínky na to všechno co s Angelem zažila. Na jejich první polibek, na ty rvačky s démony a upíry., na ty krásné chvíle. Pak se zvedla a šla ke stříni, zastavila se a utřela ty slzi. Převlékla se, zhluboka vydechla a zavolala na Angela ,,Už můžeš jít zpátky!". Angel váhavě vchází zpět do pokoje. ,,Jak ti je?" zeptal se starostlivě Angel. ,,Jak myslíš?!" odvětila Buffy. ,,Promiň, jestli..." ,,To nic!" přerušila ho Buffy a sedla si na postel, Angel si sedl vedle ní. ,,Co teď?" zeptala se Buffy ,,Asi by sis mohla jít lehnout a spát" odpověděl Angel. ,,A co ty?" řekla starostlivě. ,,Já půjdu...no ještě nevím kam. Asi tu ještě zůstanu a lehnu si na gauč" ,,A nechceš zůstat tady?" Angel se zvedl ,,Radši ne" odpověděl a dal jí pusu na čelo. Když chtěl odejít, Buffy ho chytla za ruku. ,,Buffy..." řekl tiše ,,Já vím měl bys jít"b,,Jo, asi bys mě měla pustit!" ,,Já vím, ale nechci!" ,,Já taky ne!". Vrhl se k ní a vášnivě a dlouze jí políbil. Když se o sebe odtrhli tak se oba dva pousmáli a v obejmutí si k sobě lehli.


*** konec ***