Třetí série Angela ( Season three)


3x01 Heartthrob - Tlukot srdce

3x02 That vision thing - Vize

3x03 That old gang of mine - Stará parta

3x04 Carpe Noctem - Užívej noci

3x05 Fredless - Bez Fred

3x06 Billy - Billy

3x07 Offspring - Potomek

3x08 Quickening - Zrychlení

3x09 Lullaby - Ukolébavka

3x10 Dad - Táta

3x11 Birthday - Narozeniny

3x12 Provider - Živitel

3x13 Waiting in the wings - Čekání mezi kulisami

3x14 Couplet - Dvojverší

3x15 Loyalty - Oddanost

3x16 Sleep tight - Napjatě spát

3x17 Forgiving - Ochotný odpouštět

3x18 Double or nothing - Dvojnásobek nebo nic

3x19 The price - Cena

3x20 A new world - Nový svět

3x21 Benediction - Požehnání

3x22 Tomorrow - Zítřek