První série Angela( Season one)


1x01 The city of... - Ve městě

1x02 Lonely hearts - Osamělá srdce

1x03 In the dark - V temnotě

1x04 I fall to pieces - Rozpadnout se

1x05 Room with a view - Byt s podívanou

1x06 Sense and sensitivity - Vnímavost a přecitlivělost

1x07 The bachelor party - Loučení se svobodou

1x08 I will remember you - Budu vzpomínat

1x09 Hero - Hrdina

1x10 Parting gifts - Dary na rozloučenou

1x11 Somnambulist - Náměsíčník

1x12 Expecting - V očekávání

1x13 She - Žena

1x14 I have got you under my skin - Mám tě pod kůží

1x15 The prodigal - Zhýralec

1x16 The ring - Zápasiště

1x17 Eternity - Věčnost

1x18 Five by five - Pět na pět

1x19 Sanctuary - Útočiště

1x20 War zone - Válečná zóna

1x21 Blind date - Schůzka na slepo

1x22 To Shanshu in L.A. - Shan-Shu v L. A.